Urząd Patentowy R.P. potwierdza, że jest to jedyne takie rozwiązanie.Doskonałe rozwiązanie problemów związanych z kominkiem.