Supercug jest urządzeniem przeznaczonym do wytwarzanaia silnego ciągu komina zawsze wtedy, kiedy tego chcemy.Sterowanie urządzeniem odbywa się wyłącznie przy pomocy dołączonego pilota. Lewy przycisk na pilocie załącza Supercuga, a prawy wyłącza. Urządzenie Supercug posiada wbudowany wyłącznik czasowy, który po pięciu minutach samoczynnie wyłączy urządzenie, jeśli my nie zrobimy tego wcześniej przy pomocy pilota. Jest to na ogół wystarczający czas do wykonania typowych czynności, takich jak rozpalanie, dokładanie czy poprawianie polan w kominku.

Jeśli chcemy korzystać z Supercuga dłużej niż 5 minut, na przykład podczas wybierania popiołu i czyszczenia kominka, to oczywiście możemy ponownie nacisnąć lewy przycisk pilota, by uruchomić Supercuga na kolejne 5 minut.

Supercug jest urządzeniem o solidnej konstrukcji i nie wymaga żadnych przeglądów ani konserwacji. Gdyby zdarzyło się, że urządzenie nie daje się uruchomić, należy najpierw sprawdzić obecność napięcia w gniazdku, do którego jest podłączony Supercug oraz stan baterii w pilocie.W przypadku jakichkolwiek pytań czy problemów, proszę kontaktować się z serwisem e-mailem: supercugpl@gmail.pl lub telefonicznie pod numer 602 103 762.

Urządzenie do serwisu należy dostarczyć zawsze z pilotem. Serwis zobowiązuje się usunąć każdą usterkę w ciągu trzech dni roboczych.